Default welcome msg!

EPS - požární systémy

Kompletní služby, od zpracování požadavku zákazníka, vypracování projektu až po vlastní realizaci celého projektu v oblasti požárních systémů.

Realizace od jednoduchých zakázek řešených doplňkovými automatickými nebo tlačítkovými požárními hlásiči, až po rozsáhlé protipožární zařízení - systémy EPS, s použitím adresných automatických hlásičů nebo tlačítkových hlásičů popř. dalších technologických hlásičů.

Možnost použití širokého sortimentu příslušenství - přídržné dveřní magnety, ovládací skříně pro napojení jiných systémů - vzduchotechnika, výtahy apod., signalizace pomocí sirén, majáků popř. dálkově na pracoviště HZS. Systémy EPS řídí vždy požární ústředna s vlastním záložním zdrojem pro případ výpadku napájení.

Plné plnění požadavků vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Pro náročnější aplikace zejména rozsáhlých areálů, výškových budov nebo průmyslových objektů lze realizovat systém počítačové nadstavby, který graficky znázorňuje všechny stavy systému EPS na monitoru obslužného počítače.

Realizace systémů detekce nebezpečných koncentrací plynů, detekce zvýšené koncentrace výfukových zplodin - detekce CO, pro hromadné garáže, stabilní hasící zařízení, domácí a evakuační rozhlas.

Instalace kabelů s požární odolností.