Default welcome msg!

VZT kontroly, servis a revize

anemometr_vzt_mereniKontrolou, údržbou a revizí vzduchotechnických systémů (dále jen VZT) se udržuje zařízení v provozuschopném stavu s požadovaným výkonem a funkčností. Tyto činnosti mohou být provedeny nárazově (objednávka) nebo periodicky (Servisní smlouva).

Nabízíme možnost uzavření „Servisní smlouvy“ na Vaše VZT systémy (v záruční i pozáruční době). Touto smlouvou se zavazujeme provádět pro objednatele pravidelné kontroly, udržovat zařízení v provozuschopném stavu a mít zajištěný servis pro případnou poruchu, včetně náhradních dílů (platí pro VZT zařízení do 10-ti let od zprovoznění).

Práce při údržbě/ kontrole vzduchotechnického a klimatizačního zařízení se provádí v souladu s doporučeními výrobců zařízení, tj. zpravidla jednou nebo dvakrát ročně, při přechodu na  letní nebo zimní období. Při nestandardních podmínkách práce zařízení (vysoká prašnost, atp.) se četnost údržby/ kontroly stanovuje individuálně.

Provedení údržby / kontroly vzduchotechnického zařízení zahrnuje:

  • všeobecná prohlídka a zhodnocení technického stavu zařízení,
  • kontrola vzduchových filtrů,
  • základní kontrola jednotlivých dílů vzduchotechnické soustavy, zejména ventilátorů (ložiska, řemenový převod), výměníků tepla, elektrických ohřívačů, regulačních i uzavíracích klapek, sifonů pro odvod kondenzátu atd.,
  • základní kontrola systému MaR,
  • měření průtoků vzduchu na jednotlivých výstupech zařízení,
  • zpracování  nezbytných dokumentů (protokolu) z provedené údržby/kontroly s vyhodnocením stavu.

Na přání zákazníka můžeme při údržbě / kontrole VZT zařízení provést orientační měření úrovně hluku, popřípadě zajistit kompletní měření hluku včetně potřebných dokladů autorizovanou osobou.

Servisní smlouva se řídí všeobecnými obchodními podmínkami firmy VSM TEPLICE - Stanislav Med, viz.: Obchodní podmínky.