Default welcome msg!

Požární klapky

Kompletní služby v oblasti požárních klapek pro vzduchotechnické rozvody, požárních stěnových uzávěrů, požárních ventilů a klapek pro odvod tepla a kouře.

Provádění montáže, revizí a servisu. Instalace včetně zpracování příslušných podkladů pro kolaudaci. Naši zaměstnanci jsou pro montáž, provoz, údržbu a kontrolu proškoleni v souladu s vyhláškou 246/2001 sb.

Instalace požárních klapek pro čtyřhranné i kruhové potrubí, které v případě vzniku požáru zajistí automatické uzavření vzduchovodů s příslušnou požární odolností.

Pro možnost větrání zejména u chráněných únikových cest apod. nabízíme požární stěnové uzávěry s kryčí mřížkou, které zajišťují v případě požáru automatické uzavření požárně dělící konstrukce.

Požární klapky i požární stěnové uzávěry jsou dodávány s různými způsoby provedení - ruční a teplotní, s koncovým spínačem signalizující stav klapky, se servopohonem, s optickým požárním hlásičem atd.

Koncové distribuční prvky pro přívod nebo odvod vzduchu umístěné např. v protipožárních podhledech jsou požární talířové ventily s regulací pro nastavení průtoků vzduchu.

Pro odvod tepla a kouře v případě vzniku požáru nebo jiného nebezpečí nabízíme a instalujeme čtyřhranné klapky s příslušnou odolností. Klapky jsou ovládány pomocí servopohonů na podnět z dalších požárně bezpečnostních zařízení.

PKTM 90-120
požární klapky

PKTM III
požární klapky

FDMC
požární klapky

PVM
požární ventily


PSUM
požární stěnové
uzávěry

PKTM_90-120_pozarni_klapka PKTM_III_pozarni_klapka FDMC_pozarni_klapka PVM_pozarni_ventil psum_pozarni_stenove_uzavery