Default welcome msg!

Rekuperace

Nabízíme kompletní služby v oblasti řízeného větrání s rekuperací a teplovzdušného vytápění. Systémy jsou určeny zejména pro rodinné domy, byty a administrativní prostory.

Rekuperační jednotky jsou určené k zajištění kvalitního trvalého i nárazového větrání objektů. Systémy s vysokou účinností rekuperace. Při běžném provozu není ve většině případů nutné další ohřívání přiváděného vzduhu. Samozřejmostí je filtrace přiváděného vzduchu.

Provádíme: návrh, řešení, projekční příprava, zpracování projektové dokumentace, konzultace s investory, realizace, uvedení do provozu, zaregulování a zaškolení obsluhy.

Větrání s rekuperací

DuplexMožnost úpravy teploty přiváděného vzduchu pomocí systému zemního registru - ochlazování pro letní období nebo ohřívání pro zimní období (systém bez dalších provozních nákladů).

Rekuperační jednotky jsou ovladatelné od základního vypínače až po plně automatické regulační systémy s možností volby výkonu, týdenního časového nastavení apod.

Rekuperační jednotky jsou vyráběny v malých rozměrech s variabilitou umístění, protihlukovou izolací a minimálními provozními náklady.

Provádíme: návrh, řešení, projekční příprava, zpracování projektové dokumentace, konzultace s investory, realizace, uvedení do provozu, zaregulování a zaškolení obsluhy.

 

Teplovzdušné vytápění s větráním a rekuperací

Duplex RB4Vzduchotechniké jednotky s rekuperací slouží jak k větrání objektu, tak i k jeho vytápění. Přiváděný vzduch je přihříván většinou teplovodními ohřívači a cirkulačním vzduchem z objektu. Rozvody přívodu vedou vždy v podlaze a jsou zakončeny podlahovými větracími mřížkami.

Zařízení s vlastním plně automatickým regulačním systémem s možností volby v několika provozních režimech. Systémy teplovzdušného vytápění jsou technicky složitější i finančně náročnější.

Provádíme: návrh, řešení, konzultace s investory, realizace, uvedení do provozu, zaregulování systému a zaškolení obsluhy.