Default welcome msg!

Vzduchotechnické systémy

Kompletní řešení v oblasti vzduchotechniky pro bytové jednotky, domy i firemní prostory, restaurace, jídelny a kuchyně.Aeromaster Cirrus

Realizace zakázek od jednoduchých vzduchotechnických zařízení zajišťující odtah vzduchu nebo přívod vzduchu, až po rozsáhlé vzduchotechnické systémy se samostatnými vzduchotechnickými jednotkami.

Námi dodávané vzduchotechnické a klimatizační jednotky můžou obsahovat filtr pro filtraci přívodního i odvodního vzduchu, vodní ohřívače nebo elektrické ohřívače pro zimní období, chladiče pro ochlazování prostor zejména v letním období a rekuperace pro zpětné získávání tepla. Rekuperátory používáme rotační i deskové popř. glykolové. Vzduchotechnika se skládá vždy z ventilátorů nebo jednotek, rozvodů vzduchotechnického potrubí a koncových distribučních elementů. Pro rozvod vzduchu používáme zejména pozinkové čtyřhranné potrubí nebo kruhové potrubní s kompletním sortimentem tvarovek. Lze provést i pro atypické a speciální aplikace rozvody plastové. Výdechy vzduchotechniky můžou být řešeny koncovými plastovými nebo kovovými talířovými ventily. Používáme také vyústky na čtyřhranné nebo kruhové potrubí. Vyústky se dodávají jednořadé nebo dvouřadé. Pro náročnější aplikace provádíme instalaci výřivých anemostatů nebo dýz s dlouhým dosahem. Všechny prvky jsou s regulací pro možnost správného nastavení a zaregulování systému.

Další oblasti vzduchotechniky jsou odvody tepla - tepelné zátěže, zejména z průmyslových objektů. Řešeno bývá pomocí axiálních nástěnných ventilátorů nebo pomocí vzduchotechnických rozvodů s centrálním potrubním ventilátorem.Vzduchotechnický systém Vento

Důležitou složkou je u vzduchotechnického zařízení hluk. Pro snížení hluku a dodržení předepsaných parametrů se používají tlumiče hluku. Dle aplikace jsou tlumiče kruhové, čtyřhranné buňkové nebo kulisové tlumiče. Pro zvláštní případy lze použít také protidešťové žaluzie se zabudovaným tlumičem hluku. Dalším snížením hluku od vzduchotechniky je dosaženo pružným uložením částí systému.

Pro zpracování nabídky realizace vzduchotechnického systému nebo jiné požadavky na projektanta vzduchotechniky využijte kontakt níže. Vaše požadavky a dotazy budou vyřízeny v nejbližším možném termínu.